מקס ברנר | תקנון שימוש באתר – Max Brenner מקס ברנר | תקנון שימוש באתר דלג לתוכן

תקנון

1. פתיח

(א) אתר מקס ברנר (להלן: "האתר") הנו אתר ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית
לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת
האתר הינה חב' מקס ברנר ריטייל בע"מ (להלן : "מקס ברנר") ומפעילו הנו
חב' Shopify.

(ב) ביצוע פעולה באתר ו/או רכישה של מוצרים ושירותים מוצרים ו/או שימוש
בשירותים/רכישת שירותים המוצעים באתר יהוו לצרכי תקנון זה פעולה (להלן: "פעולה")
והמשתמש/מבצע הפעולה/ הרוכש/לקוח יקרא להלן המשתמש ( להלן : "המשתמש").

(ג) ביצוע פעולה באתר מהווה הסכמה כי המשתמש קרא תקנון האתר, הבין את תוכנו והינו
כפוף להוראות התקנון, כלליו ומסכים לתחולתם. לא תהא ולא תשמע למשתמש ו/
או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מקס ברנר ו/או חב' מקס ברנר ריטייל 
בע"מ ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות להפרת ההתחייבויות
בכפוף להוראות התקנון לעיל ולהלן.

2. כשרות משפטית

משתמש רשאי לבצע פעולות באתר ולזמין מוצרים ושירותים בכפוף לכשירותו המשפטית ומילוי התנאים המצטברים להלן:

(א) המשתמש מעל גיל 18 ו/או במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) רשאי לבצע הפעולה על
פי אישור מאת האפוטרופוס החוקי.

(ב) במידה והמשתמש אינו רשאי ו/או זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס,
יראו ביצוע הפעולה כפי שקיבל אישור האפוטרופוס החוקי.

(ג) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית/אזרחות ישראלית או תאגיד ו/או כל גוף משפטי
אחר הרשום כדין בישראל.

(ד) המשתמש הנו בעלים של כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע"י מוסד פיננסי ו/או מוסד
בנקאי ו/או חברות כרטיסי האשראי המורשים לעשות כן על פי חוק ו/או תשלום באמצעות
PAY PAL.

(ה) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

3. המכירה באתר

(א) המכירה הינה לצריכה אישית ולא סיטונאית בשיטת מכירה רגילה.

(ב) המכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש המפורסם באתר וכפוף למלאי.

(ג) המשתמש בוחר מוצר/מוצרים ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

(ד) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש לעקוב אחר הוראות באתר ולמלא אחר הנחיות
עד לאישור סופי של ההזמנה. יש למלא את מלוא הפרטים הנדרשים באתר
לאישור ההזמנה ולמלא הפרטים מדויקים ומלאים.

(ה) לאחר ביצוע הפעולה תבוצע בדיקה ואישור אמצעי התשלום ותינתן הודעה מתאימה כי
הפעולה אושרה ע"י חב' האשראי או חב' PAY PAL.

(ו) חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות אמצעי
התשלום, לאחר ביצוע הפעולה.

(ז) יודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים
כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין
נזקים שיגרמו למקס ברנר עקב שיבוש הליכי המכירה.

(ח) במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי או PAY PAL לא תהא מקס ברנר
אחראית לביצוע העסקה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור
אמצעי התשלום.

(ט)הצבעים והאריזות באתר הם להמחשה בלבד ויתכנו שינויים בצורת האריזה ו/או בצבעים.

(י) בשיטת המכירה הרגילה הנהוגה באתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי.

(יא) המכירה ומשלוח יהיו לכתובות בגבולות מדינת ישראל בלבד.

(יב) מקס ברנר רשאית לשנות המחירים באתר בכל עת לשיקול דעתה הבלעדית.

(יג) המחירים כוללים מע"מ כחוק.

4. אספקה, הובלה ומשלוח

(א) מקס ברנר תספק את המוצר/ים אשר יירכש/ו באתר לכתובת בישראל שהוקלדה בעת
ההזמנה. . אלא אם המזמין דרש אחרת בשלב מאוחר יותר של ההזמנה.

(ב) מקס ברנר תספק המוצרים ו/או השירותים בהתאם לתנאי האספקה, באזור המרכז בין
ראשון לציון בדרום לבין קיסריה בצפון (באזור המרכז בגבולות הנ"ל) בתוך יום
עסקים ממועד קבלת הזמנה אשר הגיעה עד השעה 12:00 בימים א'-ה', הזמנה
שהגיעה לאחר השעה 12:00 בימים א'-ה', מועד האספקה יהא עד 2 ימי עסקים.
מקס ברנר תספק המוצרים ו/או השירותים בהתאם לתנאי האספקה, באזור ירושלים
ואזורים מרוחקים בתוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת הזמנה אשר הגיעה עד השעה
12:00 בימים א'-ה', הזמנה שהגיעה לאחר השעה 12:00 בימים א'-ה', מועד
האספקה יהא עד 3 ימי עסקים ובכפוף למצאי במלאי. מקס ברנר אחראית לספק
מוצרים בגינן העסקה הושלמה ואושרה על ידי חב' האשראי או חב' PAY PAL.

(ג) מקס ברנר לא תהא אחראית לביטול הזמנה ו/או עיכוב בהספקה אשר נובעים מכח עליון
ו/או עיכוב אשר אינו בשליטתה ו/או באחריותה.

(ד) התנאים ותקנון האספקה של חב' השליחויות ו/או דואר ישראל, לפי העניין יחויבו ויחולו על
אספקת המוצרים/השירותים אשר ירכשו באתר.

(ה) נוכח אופיין של המוצרים והשירותים, אספקת מוצרי מזון בכלל ושוקולד בפרט, חלה חובה
על המשתמש להיות זמין בעצמו ו/או באמצעות מורשה מטעמו לקבל אספקת המוצרים.

(ו) באפשרות המשתמש בהתאם להנחיות באתר והודעה מראש בעת ההזמנה לקבל המוצרים
שנרכשו באתר באחת מחנויות הרשת. איסוף בחנויות הרשת במידה ואושר ע"י
מקס ברנר יהא באמצעות הזדהות המשתמש,ייפוי כח במקרה של נציג והצגת כרטיס
האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה ו/או אישור מחב' האשראי/ חב' אמצעי התשלום
PAY PAL (הוכחת תשלום).

(ז) לעניין מועדי האספקה ככל שלא צוין אחרת המועד יהא ויספר בימי עסקים.

(ח) עקב אופיים של המוצרים, מוצרי מזון, לא ניתן לבטל הזמנה ו/או להחזיר מוצרים אשר
נרכשו באתר.

סגור

עכשיו במקס ברנר

🚚 - משלוח חינם ברכישה מעל 199  ₪

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

חפש

Adoric Bundles Embed